Cùng chuyên mục

Nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Mỹ Latinh đi vào hoạt động

Văn hóa - Xã hội - 4 tháng trước

Nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Mỹ Latinh đi vào hoạt động Cerro Dominador, nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại khu vực Mỹ Latinh. Nguồn:...