Cùng chuyên mục

Đại diện Chính phủ Afghanistan và Taliban nối lại hòa đàm tại Doha

Thế giới - 5 tháng trước

Đại diện Chính phủ Afghanistan và Taliban nối lại hòa đàm tại Doha Thành viên của đoàn đàm phán Taliban tại cuộc đàm phán giữa Chính phủ Afghanistan và...