Cùng chuyên mục

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dựa án Cảng tổng hợp Quang Trung tại KKT Nghi Sơn – Thanh Hóa: “Cú bẻ lái ngoạn mục”

Góc nhìn - 4 tháng trước

Không được tận thu thì điều chỉnh chủ trương Được biết, ngày 24/11/2020 Công ty TNHH Quang Trung (Công ty Quang Trung) đã văn bản số 90/CV-QT gửi UBND...

Tác động môi trường từ Dự án Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản titan Sông Bình

Góc nhìn - 6 tháng trước

Đánh giá tác động môi trường Dự án Thủy điện Pa Tần 2 Khu công nghiệp đã thực hiện xong giai đoạn chuẩn bị, san nền tạo mặt bằng...