Tin cùng chuyên mục

Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn VNPT

Ông Mai Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group (bên trái) và ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT (bên phải) trao Thỏa thuận...

Góc nhìn - 4 tháng trước