Cùng chuyên mục

Cử tri cả nước háo hức trong ngày hội non sông

Góc nhìn - 5 tháng trước

Đã có hơn 69 triệu cử tri cả nước đã tới 84.767 khu vực bầu cử thực hiện quyền làm chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để tự lựa...

Yên Bái đã sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân

Góc nhìn - 5 tháng trước

Công tác chuẩn bị bầu cử ở tất cả các điểm bầu cử  trên địa bàn tỉnh Yên bái cơ bản đã hoàn tất. Những ngày này, khắp các...