Cùng chuyên mục

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dựa án Cảng tổng hợp Quang Trung tại KKT Nghi Sơn – Thanh Hóa: “Cú bẻ lái ngoạn mục”

Góc nhìn - 4 tháng trước

Không được tận thu thì điều chỉnh chủ trương Được biết, ngày 24/11/2020 Công ty TNHH Quang Trung (Công ty Quang Trung) đã văn bản số 90/CV-QT gửi UBND...