Tin cùng chuyên mục

BVSC chốt cổ tức 8% bằng tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của BVSC diễn ra ngày 20/4/2021, đón tiếp 63 cổ đông tham dự. Trong số đó có 47 cổ đông tham dự...

Tài chính - Ngân hàng - 1 năm trước

MB định vị TOP 3 ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam

Chủ tịch Lê Hữu Đức cho biết, chất lượng tín dụng tại MB tiếp tục được kiểm soát tốt, danh mục, lợi nhuận không bị tác động lớn bởi...

Tài chính - Ngân hàng - 1 năm trước

BVSC chốt cổ tức 8% bằng tiền mặt, quý I/2021 đạt gần 64 tỷ đồng lợi nhuận

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của BVSC diễn ra ngày 20/4/2021, đón tiếp 63 cổ đông tham dự. Trong số đó có 47 cổ đông tham dự...

Tài chính - Ngân hàng - 1 năm trước