Tin cùng chuyên mục

Xây dựng đề án cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản cán bộ

Chính phủ định hướng hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, trong đó có xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài...

Văn hóa - Xã hội - 3 tháng trước

Tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia: Nền tảng “xương sống”

Tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia: Nền tảng “xương sống” Hội nghị trực tuyến Tổng kết đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ...

Văn hóa - Xã hội - 8 tháng trước