Tin cùng chuyên mục

Tiếp tục miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19

Tiếp tục miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Công văn số 4028 về việc miễn phí...

Văn hóa - Xã hội - 1 năm trước

Quảng Bình lập các chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 giáp ranh vùng có dịch

Quảng Bình lập các chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 giáp ranh vùng có dịch Quảng Bình lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên đường Hồ Chí Minh...

Văn hóa - Xã hội - 1 năm trước

Bộ Tài chính công bố kinh phí đã chi cho phòng, chống Covid-19

Cụ thể, năm 2020, Bộ Tài chính cho biết, tổng số kinh phí đã bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ các bộ,...

Tài chính - Ngân hàng - 1 năm trước