Miss Vietnam Universe 2011

Chủ nhật - 21/08/2011 22:14
- Hoàng My nói tiếng Anh
 - Hoàng My nói tiếng Anh