Tái cấu trúc ngân hàng

Thứ sáu - 23/12/2011 16:47
Cương lĩnh Đại hội lần thứ XI của đảng nêu rõ định hướng “thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành xản xuất, dịch vụ phù hợp với các vùng; thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp và điều chỉnh chiến lược thị trường; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế; phát triển kinh tế tri thức”.


Tái cơ cấu ngân hàng là một phần của tái cơ cấu nền kinh tế

Về chính sách tiền tệ và tài chính, Cương lĩnh nêu rõ “thực hiện hệ thống cơ chế và chính sách phù hợp, đặc biệt là cơ chế, chính sách tài chính, tiền tệ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của nền kinh tế” và “chính sách tiền tệ phải chủ động và linh hoạt thúc đẩy tăng trưởng bền vững, kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền”…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XI, Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã quyết định tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực “nóng và trọng điểm”, có ý nghĩa sống còn đối với nền kinh tế, đó là; tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước.

Thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết nêu trên, ngày 9/11 Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2011 trong đó nêu rõ: Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2011.

Như vậy tái cơ cấu nền kinh tế, tái cấu trúc lại một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm trong đó có hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính là chủ trương nhất quán từ đầu năm 2011 đến nay của Đảng và Nhà nước.

Thực ra cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 cũng có thể là cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế nhằm “loại bỏ” hay thu hẹp những lĩnh vực không đủ sức cạnh tranh tại thị trường trong và ngoài nước.

Tuy nhiên khả năng dự báo có thể “chưa trúng và chưa kịp thời” do vậy nền kinh tế tiếp tục có những khó khăn mới và đến nay xu thế tái cơ cấu nền kinh tế mới được quyết định. Đây là quyết định là vô cùng cần thiết và không thể đảo ngược.

Mục đích và nguyên tắc của tái cơ cấu ngân hàng: NHNN khẳng định 3 quan điểm, nguyên tắc tái cơ cấu, đó là:

- Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng và quyền lợi của người gửi tiền;

- Quá trình tái cơ cấu được triển khai thận trọng trên nguyên tắc tự nguyện với lộ trình và bước đi cụ thể, thích hợp.

- Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng Đề án tái cơ cấu nhằm tạo ra một hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh, hiệu quả, ngày càng phù hợp hơn với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế và có khả năng cạnh tranh tốt; Chuẩn bị tốt cơ sở pháp lý cho quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.

Thực hiện 3 nguyên tắc và quan điểm nêu trên cần phải tránh 2 xu hướng trong quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính.

Thứ nhất, tư tưởng nóng vội dẫn đến phá bỏ tất cả những bất cập đã và đang phát sinh trong hệ thống các tổ chức tín dụng mà không có bước đi và lộ trình phù hợp. Không tính đến các yếu tố chủ quan và khách quan và tính “đặc thù rất Việt Nam” trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Thứ hai, áp dụng cứng nhắc quan điểm “đánh chuột không được vỡ lọ bình”, thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính một cách “qua loa, chiếu lệ…” dẫn đến toàn bộ hệ thống không được làm mới, không được chấn chỉnh kịp thời và sức khỏe của toàn hệ thống không lên được là bao, không đủ sức chống đỡ các rủi ro hay khủng hoảng trong tương lai.

Nguồn tin: TamNhin

Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới

Những tin cũ